Week1


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


1
จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ร้อยรัก
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,  กำ – แบ,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- ดอกรัก
- ก้านมะพร้าว
- เพลง spa
- ฝึกการมีสติรู้ตัว การมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (ดอกรัก ก้านมะพร้าว)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง” ครูโชว์ผลงานที่ครูทำไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ ชุด (ดอกรัก ก้านมะพร้าว)
- ครูเริ่มส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่งที่นั่งติดกับครู  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนลงมือร้อยดอกรัก
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้รักจำนวนเท่าไร จะมอบให้ใคร เพราะเหตุใด”
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
กล่องของขวัญ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ค้อน – ตะปู ,กรรไกร –กระดาษ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เรื่องเล่า กล่องของขวัญของหญิงสาว
- กระดาษ
- ดินสอ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเอง และสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
 “มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานใหม่ วันหนึ่งเธอได้รับของขวัญชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เธอเคยได้รับมา ในทุกๆ วันเธอจะเฝ้ามองของขวัญชิ้นนั้น ดูแลไม่ให้คลาดสายตา สามีของเธอก็เช่นกัน ทั้งสองรักและดูแลของขวัญชิ้นนี้ร่วมกัน แม้ยามหลับเธอก็ฝันถึงของขวัญอย่างมีความสุข เธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะเฝ้ามองและดูแลของขวัญชิ้นนี้ไปตลอดชีวิตของเธอ”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้นักเรียน พร้อมกันทั้ง 2 ฝั่งที่นั่งติดกับคุณครูที่นำกิจกรรม  ให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 , ดินสอ) ขณะรับส่งอุปกรณ์นักเรียนจะไหว้รับขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม ไปจนได้ครบทุกคน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าของขวัญที่หญิงสาวได้รับคืออะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น”
- นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่อของขวัญชิ้นนั้นลงในกระดาษ คุณครูกำหนดเวลาให้ 5 นาที
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ปะติดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ก้อนหิน –  กระดาษ,กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- กระดาษสีที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ
- กระดาษครึ่ง A4
- กาว
- เพลง spa


- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (กระดาษสีที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ,กระดาษครึ่ง A4 , กาว)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง” ครูโชว์ผลงานที่ครูทำไว้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับนักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ 1 ชุด (แก้วใส่กระดาษ  กาวและ กระดาษครึ่ง A4)
- ครูเริ่มส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่งที่นั่งติดกับครู  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนลงมือทำปะติดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปภาพตามที่ตนเองชอบ ครูกำหนดเวลา 7 นาที
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนทำเป็นรูปภาพอะไร เพราะเหตุใด”
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
วันหยุดวันแม่

ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ร้อยรัก"

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น