Week5


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


5จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ดาวกระจาย
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ซาลาเปา – กระดาษ ,หู – จมูก,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ใบไม้หลากสี
- เมล็ดพืช
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ (ใบไม้หลากสี เมล็ดพืช แผ่นกระดานไม้อัด กาว) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /รู้สึกอย่างไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
 - ครูนำอุปกรณ์ (ใบไม้หลากสี  เมล็ดพืชติดบนแผ่นกระดานไม้อัดเรียบร้อย  2 แผ่น กาวใส่ถ้วยเล็ก 2 ใบ ) ไปวางไว้ตรงกลางวงกลม จากนั้นครูสาธิต พร้อมอธิบายการติดใบไม้ให้เป็นดอก  
- ครูเชิญนักเรียนพร้อมกันทีละ  2 คน ให้ออกมาติดใบไม้ ทุกครั้งที่ครูเชิญ ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม (ขณะที่ทำกิจกรรมครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพดอกไม้ที่ได้ หรือ อยากนำกลับไปมอบให้ใคร เพราะเหตุใด
- ครูให้นักเรียนที่เป็น Monitor ในวันนั้น  2 คน ช่วยเก็บอุปกรณ์
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ภาพสัมพันธ์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ภาพต่างๆ เช่น ควาย ไก่ ปลา ปูฯลฯ ขนาดเท่ากับครึ่ง A4
 - ดินสอ
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ ( ภาพต่างๆ เช่น ควาย ไก่ ปลา ปูฯลฯ ขนาดเท่ากับครึ่ง A4 ดินสอ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เราเห็นไก่ ควาย ปลา ฯลฯแล้วเรานึกถึงอะไร เพราะเหตุใด ”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตวาดภาพที่สื่อถึงความสัมพันธ์กัน ลงไปบนกระดาษ อย่างเช่น ควาย : ครูวาดภาพชาวนา ข้าว หญ้า ให้นักเรียนดู
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้( ภาพต่างๆ เช่น ควาย ไก่ ปลา ปูฯลฯ ขนาดเท่ากับครึ่ง A4 ดินสอ)ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ปะติดเมล็ดพันธุ์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ก้อนหิน –  กระดาษ,กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- เมล็ดพันธุ์ต่างๆ
- กาว
- กระด้ง

- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูแนะนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (เมล็ดพันธุ์ต่างๆ กาว กระด้งเล็ก 1 อัน) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร นักเรียนรู้จักเมล็ดพันธุ์อะไรบ้าง มีสีอะไร รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร นำไปทำอะไรได้บ้าง แล้วคิดว่าเราจะนำมาทำอะไรในวันนี้”
-ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้(เมล็ดพันธุ์ต่างๆ กาว กระด้งเล็กที่ขีดเส้นเป็นวงกลมหลายๆ ชั้นเรียบร้อยแล้ว  1 ใบ ) ไปวางตรงกลางวง
- ครูสาธิต พร้อมอธิบายการทำกิจกรรม ให้นักเรียนทากาวลงบนกระด้งตามเส้นที่ขีด จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์แตะลงบนกาวที่ทาไว้บนกระด้ง
- ครูเชิญนักเรียนพร้อมกันทีละ  2 คน ให้ออกมาติดใบไม้ ทุกครั้งที่ครูเชิญ ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม (ขณะที่ทำกิจกรรมครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพดอกไม้ที่ได้ หรือ อยากนำกลับไปมอบให้ใคร เพราะเหตุใด
- ครูให้นักเรียนที่เป็น Monitor ในวันนั้น  2 คน ช่วยเก็บอุปกรณ์
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ทานตะวันเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ดอกทานตะวัน
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
 ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (ดอกทานตะวัน) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร คิดว่าเราจะทำอะไร ถ้าวันหนึ่งดอกทานตะวันพูดได้จะเป็นอย่างไร ”
- ครูสาธิต พร้อมอธิบายการทำกิจกรรมทานตะวันเล่าเรื่อง โดยที่ครูถือดอกทานตะวันไว้ในมือ เริ่มเล่าเรื่องราวที่มีคำว่าดอกทานตะวันอยู่ด้วย
- ครูเริ่มส่งดอกทานตะวันไปฝั่งซ้ายมือให้กับนักเรียน  (ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม) คนที่ได้รับก็เริ่มเล่าเรื่องราวต่อกันไปจนครบทุกคนและจบเรื่อง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เล่า ชอบตอนไหน เพราะเหตุใด”

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "โยคะ"

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น