Week7


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


7จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ต้นกระดาษ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ซาลาเปา – กระดาษ ,หัว – คาง,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ถุงกระดาษ
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ (ถุงกระดาษ กาว ฟิวเจอร์บอร์ด) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /รู้สึกอย่างไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
 - ครูสาธิต พร้อมอธิบายการขยำถุงกระดาษให้เป็นต้นไม้ ให้นักเรียนดูก่อน
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (ถุงกระดาษ) ให้หยิบคนละ 1 ถุง ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
แบบรูป
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- บล็อกไม้รูปร่างต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม คน สามเหลี่ยม ต้นไม้ ฯลฯ (แบ่งเป็น 5 ชุด)

- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการการคิด และจินตนาการ

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ (บล็อกไม้รูปร่างต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม คน สามเหลี่ยม ต้นไม้ ฯลฯ)โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร มีสีอะไร นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นทำจากอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง ”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตการวางแบบรูปให้กับนักเรียนได้ดู เช่น


- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปวางตรงกลาง โดยครูสร้างแบบรูปที่ 1 แล 2 ให้ โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่ารูปที่ 3 และ 4 จะเป็นอย่างไร” ขณะที่ทำกิจกรรมครูชื่นชมกล่าวชื่นชมคนที่ทำอย่างตั้งใจ คนที่รอคอย )
- ครูจะเปลี่ยนแบบรูปไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 ชุด
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ดอกไม้กระดาษแก้ว
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- กระดาษแก้วsหลากสี
- กาว
- กระดาษ A3
- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (กระดาษแก้วหลากสีที่นักเรียนช่วยกันทำเป็นฉีกและบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้ว  กาว กระดาษ A3) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่านำไปทำอะไรได้บ้าง แล้วคิดว่าเราจะนำมาทำอะไรในวันนี้”
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปวางตรงกลางวง (กระดาษแก้วหลากสี  กาว กระดาษ A3)  โดยครูสาธิต พร้อมอธิบายการทำกิจกรรม ทากาวลงบนกระดาษA3 แล้วนำกระดาษแก้วสีที่ชอบติดลงไปให้เป็นรูปดอกไม้   
- ครูเชิญนักเรียนพร้อมกันทีละ  2 คน ให้ออกมาติดใบไม้ ทุกครั้งที่ครูเชิญ ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม (ขณะที่ทำกิจกรรมครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพดอกไม้ที่ได้ หรือ อยากนำกลับไปมอบให้ใคร เพราะเหตุใด
- ครูให้นักเรียนที่เป็น Monitor ในวันนั้น  2 คน ช่วยเก็บอุปกรณ์

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ตั้งคำถามกับเมล็ดข้าว
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- เมล็ดข้าว
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำเมล็ดข้าวมาให้นักเรียนสังเกตและได้สัมผัส ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เมล็ดข้าวมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร เกิดจากอะไร
- ครูสาธิต พร้อมอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันนี้ โดยครูเริ่มตั้งคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับเมล็ดข้าว เช่น ทำไมเมล็ดข้าวถึงมีกลิ่นหอม
- ครูเริ่มส่งเมล็ดข้าวที่ใส่ไว้ในแก้วใส ให้กับนักเรียนที่นั่งติดกับครูฝั่งขวามือ ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนที่ถือแก้วเมล็ดข้าว เริ่มตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับเมล็ดข้าว (ครูกล่าวชื่นชมคนที่ตั้งใจทำกิจกรรม คนที่รอคอย คนที่ตั้งใจฟังและให้กำลังใจเพื่อน) จนครบทุกคน แล้วแก้วเมล็ดข้าวจะมาถึงครูพอดี

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ต้นกระดาษ"

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น