Week2


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


2จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ต่อเสาบ้าน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,  กำ – แบ,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- ไม้ตะเกียบ
 - บล็อกไม้
- เพลง spa
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกความสัมพันธ์มือตา
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์(ไม้ตะเกียบ บล็อกไม้เป็นลูกเต๋าเล็ก) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วเรานึกถึงอะไร เพราะเหตุใด”
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้วางตรงกลางวง แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง สำหรับทำกิจกรรมต่อเสาบ้าน
- ครูสาธิตการใช้ไม้ตะเกียบคีบบล็อกไม้วางต่อกันขึ้นทีละชั้น
- ครูเชิญนักเรียนครั้งละ 2 คน ให้ออกมาทำกิจกรรมต่อเสาบ้าน จนครบทุกคน (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนช่วยกันบล็อกไม้ที่ต่อกันเป็นเสาบ้าน โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เสาบ้านทั้ง 2 เสา มีจำนวนบล็อกไม้เท่าไร เสาไหนมากกว่า หรือน้อยกว่า ต่างกันอยู่เท่าไร”
- ครูให้นักเรียนที่เป็น Monitor ในวันนั้น  2 คน ช่วยเก็บอุปกณ์ใส่ในตะกร้าที่เตรียมไว้
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เพียง 1 คำ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- คำบนกระดาษครึ่ง A4 เช่น ดิน ต้นข้าวฯลฯ
- ดินสอ
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงตัวพยัญชนะ เขียนให้เป็นคำ

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์(คำบนกระดาษครึ่ง A4 เช่น ดิน ต้นข้าวฯลฯ ดินสอ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เพียง 1 คำ นึกถึงอะไรบ้าง”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตการเขียนความสัมพันธ์ของคำที่ได้ เช่น ต้นข้าว นึกถึง ทุ่งนาฯลฯ ลงไปในกระดาษ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (คำบนกระดาษครึ่ง A4 เช่น ดิน ต้นข้าวฯลฯ ดินสอ)ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
พิมพ์นิ้วมือเป็นลูกโป่ง
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ก้อนหิน –  กระดาษ,กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- สีน้ำ
- จานสี
- กรดาษภาพรูปหมีแผ่นเท่ากระดาษ A3

- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม “เช้าวันหนึ่ง ลูกหมีได้นำลูกโป่งหลากสี ผูกติดไว้กับรถจักรยานของตนเอง แล้วก็บอกแม่ว่าจะออกไปปั่นจักรยานเล่นนะแม่ หมีน้อยก็ปั่นไปเรื่อยๆ จนกระทั้งลูกโป่งเกิดไปเกี่ยวกับหนามไผ่ จึงทำให้ลูกโป่งแตก ลูกหมีรู้สึกเสียใจ ร้องไห้ อยากได้ลูกโป่งคืนมา.......”
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าลูกหมีจะได้ลูกโป่งกลับคืนมาหรือไม่ อย่างไร เราจะช่วยลูกหมีได้อย่างไร”
-ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (สีน้ำ จานสี กรดาษภาพรูปหมีแผ่นเท่ากระดาษ A3 ) นำมาไว้ตรงกลางวง
-ครูใช้คำถามถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร คิดว่าเราจะทำอะไร”
- ครูสาธิตการทำลูกโป่งด้วยการพิมพ์นิ้วมือที่จุ่มสีแล้ววางทาบลงไปบนกระดาษ
- ครูเชิญนักเรียนทีละ 2 คน ให้ออกมาทำกิจกรรมพิมพ์นิ้วมือเป็นลูกโป่ง  คน (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้ชื่นชมผลงานที่ร่วมกันทำด้วยการปรบมือและขอบคุณ
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ภาพสัตว์ร้อยเรื่อง
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,  กำ – แบ,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa

- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำภาพสัตว์ต่างๆ เช่น ปลา ผีเสื้อ นก ปู ก้ง ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สิ่งที่เห็นเรียกว่าอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน กินอะไรเป็นอาหาร ”
- ครูส่งกล่องที่มีภาพสัตว์ต่าง ๆ  ให้นักเรียนพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่งที่นั่งติดกับครู ซึ่งนักเรียนแต่ละคนให้หยิบคนละ 1 ภาพ จนได้ครบทุกคนขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนหยิบภาพสัตว์ขึ้นมา แล้วเล่าเรื่องจากภาพที่ได้ โดยให้เล่าต่อกันไปจนจบเรื่อง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "เพียง 1 คำ"

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น