Week4


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


4จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ดอกไม้ในแจกัน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ซาลาเปา – กระดาษ ,หู – จมูก,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ดอกไม้หลากชนิด - แจกัน
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ (ดอกไม้หลากชนิด แจกัน) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
 - ครูนำแจกันไปวางไว้ตรงกลางวงกลม จากนั้นครูสาธิต พร้อมอธิบายการจัดดอกไม้ โดยนำดอกไม้ที่ได้ไปปักใส่ไว้ในแจกันใบเดียวกัน
- ครูส่งดอกไม้ที่เตรียมไว้ในตะกร้า ให้นักเรียนแต่ละคนหยิบคนละ 1 อย่าง (ดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น กุหลาบ บานไม่รู้โรย ดอกบัว ฯลฯ)  โดยส่งพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่ง เริ่มจากที่นั่งติดกับครู (ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม)
- ครูเชิญนักเรียนทีละคน ให้ออกมาปักดอกไม้ลงใส่ไว้ในแจกันที่อยู่ตรงกลางวงร่วมกัน (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- ครูให้นักเรียนที่เป็น Monitor ในวันนั้น  2 คน ช่วยเก็บอุปกรณ์
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
นึกถึงเวลานึกถึงอะไร
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ภาพต่างๆ ที่มีเพียงครึ่งเดียว ขนาดเท่ากับครึ่ง A4 - ดินสอ
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 ที่เขียนคำศัพท์ เช่น เช้า เที่ยง เย็น ฯลฯ  ดินสอ ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้าเราเห็นพระอาทิตย์จะเป็นช่วงเวลาใด ถ้าพูดคำว่าเที่ยง นักเรียนจะนึกถึงอะไร”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตวาดภาพที่สื่อถึงช่วงเวลาต่างๆ ลงไปบนกระดาษ อย่างเช่น เช้า : ครูวาดภาพตื่นนอน ให้นักเรียนดู
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 ที่เขียนคำศัพท์ เช่น เช้า เที่ยง เย็น ฯลฯ  ดินสอ ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เพลงบอกความรู้สึก
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ก้อนหิน –  กระดาษ,กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
เพลง “นิทานหิ่งห้อย”


- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเปิดเพลง “นิทานหิ่งห้อย” ความยาวประมาณ 3 นาที
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเพลงที่ได้ฟัง คิดว่าบทเพลงต้องการสื่อสารอะไรกับเรา ในบทเพลงมีคำว่าอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องร้องเพลง ฟังเพลง ทำไมต้องมีนักร้อง เราสามารถแต่งเพลง และร้องเองได้หรือไม่ อย่างไร นักเรียนชอบเพลงอะไรมากที่สุด เพราะเหตุใด ถ้าเราอยากบอกรักใครสักคน เช่น แม่ พ่อ พี่ น้อง ฯลฯ เราจะร้องเพลงอะไรให้ฟัง ถึงจะประทับใจ”  (ขณะที่ถาม ตอบ แสดงความคิดเห็น ครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่คิด  คนที่ฟังอย่างตั้งใจ)

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เรื่องเล่าลูกสุนัขตัวที่ 7
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
กระดาษครึ่ง A4
-ดินสอ

- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าเรื่องสุนัขตัวที่ 7 
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร อยากบอกอะไรให้กับเด็กชายและลูกสุนัขตัวที่ 7”
- ครูสาธิต พร้อมอธิบายการทำกิจกรรมเขียนสิ่งที่ตนเองอยากบอกลงในกระดาษ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ตัวอย่างภาพกิจกรรม "เรื่องเล่าลูกสุนัขตัวที่ 7"

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น