Week8


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


8จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เรามาเป็นเพื่อนกัน
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ซาลาเปา – กระดาษ ,หัว – คาง,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ช้อนสี
- ปากกาหมึกสี
- บล็อกไม้
- เทปกาว
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (ช้อนสี
ปากกาหมึกสี  บล็อกไม้ ) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /รู้สึกอย่างไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
 - ครูสาธิต พร้อมอธิบายการทำกิจกรรมเรามาเป็นเพื่อนกันจากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้
- ครูวางชุดอุปกรณ์ที่เตรียมไว้กลางวงกลม (ช้อนสี ปากกาหมึกสี  บล็อกไม้ ) ให้หยิบคนละ 2 ชิ้นในการต่อเป็นภาพเดียวกัน 
-ครูเชิญนักเรียนออกมาทำครั้งละ 2 คน (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
มาเป็นคู่
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- กรดาษครึ่ง A4
- ดินสอ


- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการการคิด และจินตนาการ

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ (กระดาษ ดินสอ)โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร มีสีอะไร นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นทำจากอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง นักเรียนเคยเห็นสิ่งของอะไรบ้างที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ หรือต้องใช้ด้วยกันเป็นคู่บ้าง”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตการวาดภาพสิ่งของที่เป็นคู่กัน เช่น รองเท้า ให้กับนักเรียนได้ดู
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (กระดาษ ดินสอ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
สานสร้างภาพ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- กระดาษที่สานลวดลายแล้ว
- ดินสอ

- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (กระดาษที่สานเป็นลวดลายแล้ว) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่านำไปทำอะไรได้บ้าง แล้วคิดว่าเราจะนำมาทำอะไรในวันนี้”
- ครูสาธิต พร้อมอธิบายการต่อเติมภาพ ให้กับนักเรียนได้ดู
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (กระดาษ ดินสอ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
มองภาพ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- รูปภาพต่างๆ เช่น ท้องฟ้า ทะเล ภูเขา น้ำตก ทุ่งนา ฯลฯ ขนาดเท่ากับกระดาษA4
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำรูปภาพต่างๆ (ท้องฟ้า ทะเล ภูเขา น้ำตก ทุ่งนา ฯลฯ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ) โดยการใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร เห็นภาพนั้นแล้วนึกถึงอะไร เพราะเหตุใด คิดว่าภาพเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนบ้าง นักเรียนเคยไปกับใคร เคยไปเมื่อไหร่ ไปกี่วัน อยู่ที่จังหวัดใด ”
- ครูเริ่มกิจกรรม ด้วยการหยิบภาพขึ้นมาทีละภาพ ด้วยการถาม ตอบ คำถามจากภาพให้นักเรียนได้คิด และตอบในภาพนั้น จนครบทุกคน (ใน 1 ภาพ ตอบได้ประมาณ 3-4 คน ผ่านคำถามที่ไม่ซ้ำกัน)
- ขณะที่ทำกิจกรรม ครูกล่าวชื่นชมคนที่ตั้งใจทำกิจกรรม คนที่รอคอย คนที่ตั้งใจฟังและให้กำลังใจเพื่อน)  
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "เรามาเป็นเพื่อนกัน"

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น