Week6


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


6จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ลองเปียกันเถอะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ซาลาเปา – กระดาษ ,หู – จมูก,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ไหมพรมหลากสี
(มัดรวมเป็นชุด)
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ (ไหมพรมเส้นใหญ่หลากสี ) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /รู้สึกอย่างไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
 - ครูนำอุปกรณ์ (ไหมพรมหลากสี) จากนั้นครูสาธิต พร้อมอธิบายการถักเปีย 3 ง่ายๆให้นักเรียนดูก่อน
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (ไหมพรมเส้นใหญ่หลากสี ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ชูคำเขียนคำ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- กระดาษครึ่ง A4
 - ดินสอ
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเขียนและรู้จักคำศัพท์
- ฝึกความสัมพันธ์มือตา

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ (บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 คำ กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ภาพที่เราเห็นเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร มีตัวอักษรอะไรบ้าง ”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตการเขียนคำศัพท์ลงไปในกระดาษ เช่น ครูชูบัตรภาพคำศัพท์ว่า CAT  ให้เราเขียนลงไปพร้อมวาดภาพนั้น
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนเริ่มเขียนคำศัพท์พร้อมวาดภาพตามที่ครูชูขึ้นทีละคำ ไปจนครบ 5 คำ (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ฟังอย่างตั้งใจ คนที่เขียนอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ศิลปะจากปลายนิ้ว
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- กระดาษสี
- สีน้ำ
- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
-ครูแนะนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (กระดาษสีครึ่ง A4 สีน้ำ ) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่านำไปทำอะไรได้บ้าง แล้วคิดว่าเราจะนำมาทำอะไรในวันนี้”
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้(กระดาษสีครึ่ง A4 สีน้ำ ) โดยครูสาธิต พร้อมอธิบายการทำกิจกรรม ใช้ปลายนิ้วจุมสีที่ชอบแล้วนำมาแตะลงบนกระดาษ  ให้นักเรียนดู
 - ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (แกนกระดาษ) สีน้ำวางอยู่ตรงกลางในวงกลม ให้หยิบคนละ 1 แผ่น ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เล่าข่าวยามเช้า
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ข่าว
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
- ฝึกการกล้าแสดงออกในด้านการพูดสื่อสาร
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูเล่าข่าวยามเช้าของวัน ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันให้กับนักเรียนได้รับฟังกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เล่า เพราะเหตุใด นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่ได้ฟัง จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ อย่างไร ”
- นักเรียนอาสาได้เล่านำเสนอข่าวที่ตนเองได้ดูและรับฟังมาในตอนเช้าก่อนมาโรงเรียน ให้กับครูและเพื่อนในห้องได้ฟัง (ขณะที่นักเรียนเล่า ครูชื่นชมคนที่ฟังอย่างตั้งใจ คนที่รอคอยจะเล่า)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เพื่อนเล่าไป นักเรียนเคยพบเห็นเหตุการณ์นี้หรือไม่ อย่างไร ”


การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ศิลปะจากปลายนิ้ว"

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น