Week9


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


9จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ปั้นปั้น
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ซาลาเปา – กระดาษ ,หัว – คาง,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ดินน้ำมันหลากสี
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (ดินน้ำมัน ) โดยใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /รู้สึกอย่างไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร”
 - ครูสาธิต พร้อมอธิบายการดินน้ำมันให้เป็นรูปร่างตามที่ตนเองชอบ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (ดินน้ำมันหลากสี) ให้หยิบคนละ 1 ก้อน ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
3 ช่องสัมพันธ์
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ปากกาสี
- กระดาษครึ่ง A4 แบ่ง 3 ช่อง- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการการคิด และจินตนาการ

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำสื่ออุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4  ปากกาสี) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้ยินประโยคนี้ เช่น เขียนเลข 1 วาดภาพจำนวนเท่าไร จากภาพที่วาดนึกถึงคำว่าอะไร   เพราะเหตุใด ”
- ครูอธิบาย พร้อมสาธิตการวาดภาพได้ยินจากประโยคข้อความที่ครูอ่าน
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (กระดาษครึ่ง A4 ปากกาสี) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- เมื่อนักเรียนได้รับอุปกรณ์ครบแล้วให้ใช้ดินสอแบ่งกระดาษให้เป็น 3 ช่อง
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง ด้วยการวาดภาพจาก ประโยคที่ครูอ่านให้ฟัง จนครบทั้ง 3 ช่อง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
เสียงใครนะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
-  iPad เปิดเสียงของสิ่งต่างๆ เช่น กบ หมู ระฆัง นก ฯลฯ
- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าเสียงของกบ ร้องอย่างไร ทำไมถึงร้องเสียงอย่างนั้น นักเรียนคิดว่าเสียงร้องของสัตว์ต่างๆ มีเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
- ครูเปิดเสียงต่างๆจาก iPad ให้นักเรียนฟัง โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด ว่าเราได้ยินเสียงอะไรบ้าง ได้ยินจำนวนกี่ครั้ง เสียงนั้นกำลังสื่อสารกับเราอย่างไร  ได้ยินเสียงนั้นแล้วเรารู้สึกอย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนได้นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่ตั้งใจฟังเสียง  คนที่ฟังอย่างตั้งใจ)

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
สิ่งที่อยากบอก
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
-กระดาษครึ่ง A4
-ดินสอ
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ) โดยการใช้คำถามกระตุ้นคิด “กระดาษมีไว้ทำอะไร กระดาษทำจากอะไร ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีกระดาษใช้จะเป็นอย่างไร ”
- ครูอธิบาย พร้อมสาธิตการเขียนประโยคข้อความที่อยากบอกกับเพื่อนๆ ในห้องของเรา เช่น เรารักเพื่อนทุกคน ฯลฯ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ที่ (กระดาษครึ่ง A4 ดินสอ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง ง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "3 ช่องสัมพันธ์"

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรมขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น