Week3


Week


วัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

สื่อ / อุปกรณ์


3จ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว

ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ขนมจีบ – ตัวแอล ,  กำ – แบ,กระต่าย-กอหญ้า) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- กล่องนม 
- เมล็ดพันธุ์ต่างๆ
- ฝึกการมีสติ การมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกความสัมพันธ์มือตา
- ฝึกคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว

ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ที่ (กล่องนม  เมล็ดพันธุ์ต่างๆ) ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร /นำไปทำอะไรได้บ้าง สิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร/ คิดว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดจะใช้เวลากี่วันในการงอก/ เราจะมีวิธีการดูแลอย่างไร?
- ครูแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียน คนละ 1 ชุด (กล่องนม  เมล็ดพันธุ์ต่างๆ)  ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
 (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- ครูให้นักเรียนที่เป็น Monitor ในวันนั้น  2 คน ช่วยเก็บอุปกณ์ใส่ในตะกร้าที่เตรียมไว้
 เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

อ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ครึ่งหนึ่งคือใคร
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym แบบนวดกดจุดต่างๆ (นวดขมับ/ใบหู/คิ้ว/ปลายนิ้วมือ) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ภาพต่างๆ ที่มีเพียงครึ่งเดียว ขนาดเท่ากับครึ่ง A4 - ดินสอ
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ รอบตัว
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูแนะนำอุปกรณ์ (ภาพต่างๆ ที่มีเพียงครึ่งเดียว ขนาดเท่ากับครึ่ง A4 ดินสอ ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร สิ่งที่เห็นเรียกว่าอะไร จากภาพที่เห็นคิดว่าเป็นอะไร ครึ่งหนึ่งที่เหลือของภาพจะเป็นอย่างไร”
- ครูอธิบายพร้อมสาธิตวาดภาพอีกครึ่งที่เหลือ ลงไปในกระดาษ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์ (ภาพต่างๆ ที่มีเพียงครึ่งเดียว ขนาดเท่ากับครึ่ง A4 ดินสอ ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อมพ.
ฝึกการมีสติรู้ตัว
โยคะ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- ครูและนักเรียนยืนเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ
- ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ
- ฝึกการหายใจเข้า ออกอย่างถูกวิธี
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อม ด้วยท่ายืนตัวตรงกำหนดลมหายใจ เข้า ออก สัก 4-5 ลมหายใจ       
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
1.ยืน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าไหว้พระอาทิตย์
- ท่าต้นไม้
- ท่าภูเขา
- ท่าเก้าอี้
- ท่าเครื่องบิน
2.นั่ง (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าผีเสื้อ  
- ท่าเต่า
- ท่าหงส์
3.นอน (แต่ละท่าให้ทำ 2 รอบ )
- ท่าจระเข้  
- ท่างูใหญ่ 
- ท่าคันธนู 
- ท่าตั๊กแตน 
- ท่าปลาดาว เป็นท่าสุดท้ายในการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายร่างกายของตนเอง 5 นาที
- คุณครูเชิญให้นักเรียนค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งเป็นวงกลม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการแบบนวดกดจุดต่างๆ (ศีรษะ ขมับ คิ้ว ใบหู นิ้วมือ)
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครู Empower ชื่นชมและให้กำลังใจ
- ครูและนักเรียนแสดงความเคารพ ขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ลวดลาย
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (ก้อนหิน –  กระดาษ,กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa
- กระดาษสี
- ปากกาหมึกย้ำ- ฝึกการมีสมาธิ จดจ่อ
- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ (กระดาษสีแผ่นเล็ก ปากกาหมึกย้ำ) โดยครูใช้คำถามถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร คิดว่าเราจะทำอะไร”
- ครูสาธิตการทำลวดลายในรูปแบบต่างๆ เช่น ลายเสนตรง เส้นโค้ง เส้นยัก  ลายจุด ฯลฯ ลงไปบนกระดาษ
- ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ (กระดาษสีแผ่นเล็ก ปากกาหมึกย้ำ) ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ออกมาทำอย่างตั้งใจ)
- นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเอง
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์และผลงานใส่ตะกร้า นักเรียนจะรับไหว้ขอบคุณเพื่อนที่บริการให้กับเราอย่างนอบน้อม
การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม

ศ.
 ฝึกการมีสติรู้ตัว
ภาพประทับใจ
ขั้นเตรียม 5 นาที
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 3 ท่า (กำ – แบ,สุนัขจิ้งจอก – งูใหญ่,ขนมจีบ-ถาดตัวแอล) นับท่าละ 10 ครั้ง
- ครูพานักเรียนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตนเอง
2- 3 ลมหายใจ
- เพลง spa


- ฝึกการมีสมาธิจดจ่อ

- ฝึกการคิดและจินตนาการ
ขั้นกิจกรรม 15 นาที
- ให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมภาพที่ตนเองประทับใจมาไว้ในวันพฤหัสบดีก่อนล่วงหน้า
- ครูนำภาพที่ตนเองประทับใจมาเล่าเรื่องราวให้กับนักเรียนได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากเรื่องที่ได้ฟัง รู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าทำไมครูถึงประทับใจภาพนี้”
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนหยิบภาพออกจากกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง นักเรียน ให้แต่ละคนวางไว้ที่พื้นด้านหน้าตนเอง
- ครูเชิญคนที่พร้อม อาจจะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือที่นั่งติดกับครูได้เล่าถึงภาพที่ตนเองประทับใจไปเรื่อยๆ จน
ครบทุกคน (ขณะที่ทำครูกล่าวขอบคุณ ชื่นชมคนที่รอคอย คนที่ฟังอย่างตั้งใจ)
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำภาพที่ตนเองประทับใจส่งให้กับ Monitor ในวันนั้นเก็บภาพใส่ตะกร้า

การเคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ 5 นาที
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณทุกความตั้งใจ ,ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ตัวอย่างภาพกิจกรรม "ลวดลาย"

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น